Spoločnosť Xiamen After-printing Finishing Supplies Co., Ltd.

Kontrola kvality

QC profil

Spoločnosť Xiamen After-printing Finishing Supplies Co., Ltd. sa venuje službe pre tlačiareň alebo príslušnej grafike s vysokou kvalitou produktu.

Aby sme zaručili naše služby, nevynakladáme žiadne úsilie na kontrolu surovín u tých dodávateľov, ktorí sú renomovaní v oblasti plastových fólií.

Po potiahnutí výliskov na plastové fólie robíme ďalšie kontroly testovaním povrchového napätia a pevnosti spojenia.

Veľkú pozornosť venujeme aj prevíjaniu roliek a baleniu.

To je dôvod, prečo sme spoľahlivejší ako naši konkurenti.

pl16621719-remark
pl16621718-remark

Certifikácie

qd16671205-xiamen_after_printing_finishing_supplies_co_ltd
qd16669683-xiamen_after_printing_finishing_supplies_co_ltd
qd16669561-xiamen_after_printing_finishing_supplies_co_ltd
qd16221328-xiamen_after_printing_finishing_supplies_co_ltd